TOP

The Oasis got Family Talents

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH/ APPLICATION FORM/ 申請表

CHƯƠNG TRÌNH TÌM KIẾM GIA ĐÌNH TÀI NĂNG THE OASIS / THE OASIS GOT FAMILY TALENTS.

 

Bất kì thắc mắc nào liên quan đến Chương trình này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

Any questions related to The Oasis Got Family Talent, please contact us at:

Oasis 1 & Oasis 3: Ms. Trinh (0650) 3712100 (Ext. 21)

Oasis 2: Ms. Mai (0650) 3712100 (Ext. 31)

 

Other news