TOP

SNI News

THÔNG BÁO / NOTICE: CHUẨN BỊ PHÒNG, CHỐNG BÃO SỐ 16 - TEMBIN

THÔNG BÁO / NOTICE: CHUẨN BỊ PHÒNG, CHỐNG BÃO SỐ 16 - TEMBIN   (25-12-2017) Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý Cư dân và đối tác biết và có sự chuẩn bị để đối phó với cơn bão số 16 – TEMBIN. Bão Tembin có thể gây ảnh hưởng đến Tỉnh Bình Dương. We wish to inform Residents and...

Lovely Mid-Autumn Festival 2017

Lovely Mid-Autumn Festival 2017   (16-10-2017) Looking back in September 2006 when we welcomed the first OASIS residents to their red tiled houses, filled with fresh paint, nestled in the greenery it was indeed a satisfying 11 hard years!. That year, the...

Notice: National Day September 2nd

Notice: National Day September 2nd   (25-08-2017) We would like to thank you for your valueble support.

The Oasis Got Young Talents in 2017

The Oasis Got Young Talents in 2017   (01-08-2017) Continuing from the success of The Oasis Got Young Talents in 2016, Saigon North International Join Stock Co. (SNI) continued to hold The Oasis Got Young Talents 2017. The event brought a lot of joy to the children...

The Oasis Got Young Talents in 2017

The Oasis Got Young Talents in 2017   (22-07-2017) The Oasis Got Young Talents in 2017

Happy Family Day

Happy Family Day   (28-06-2017) Family love is the most wonderful gift.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10