TOP

SNI News

Sự kiện “ The Oasis nơi an cư và đầu tư hiệu quả” ngày 23/05/2015

Sự kiện “ The Oasis nơi an cư và đầu tư hiệu quả” ngày 23/05/2015   (23-05-2015) Sáng nay (23-5), tại Khu biệt thự The Oasis I (phường An Phú, TX. Thuận An), Công ty Cổ phần Quốc tế Bắc Sài Gòn (SNI) phối hợp với Ngân hàng BIDV – CN. Nam Bình Dương tổ chức sự kiện “The Oasis nơi an cư và đầu tư...

Progress Of New Project

Progress Of New Project   (20-05-2015) Progress Of New Project: A 40–41, A 42 – 43, A 44 – 46, A 45 – 47, A 48 – 49, A 50 – 51, A 52 – 53, A 54 – 55, B116 – 11, B118 – 119, B120 – 121, B122 - 123, B124 - 125, B126 - 127, B128 - 129, B130 - 131, B132 - 133

THE OASIS PEACEFUL LIFE & EFFECTIVE INVESTMENT

THE OASIS PEACEFUL LIFE & EFFECTIVE INVESTMENT   (18-05-2015) THE OASIS PEACEFUL LIFE & EFFECTIVE INVESTMENT It will be held on: May 23th, 2015 from 8h00 – 12h00 Place: The Oasis I, Viet Sing residential, Thuan An, Binh Duong (Swimming pool, St. R5)

Progress Of New Project

Progress Of New Project   (04-05-2015) Progress Of New Project: A IX 28 – A VIII 29, A VIII 30 – 31, AVIII 32 – 33, A VIII 34 – A IX 35, A IX 36 – A VIII 37, A VIII 38 – 39, A X 15 – 16, A X 17 – 18, A X 19

New Year's Card of Saigon North International JSC To Value Customers and Partners.

New Year's Card of Saigon North International JSC To Value Customers and Partners.   (02-02-2015) We wish all of you Healthy, Prosperous and Great Achievement with your family.

SNI hold New Year's Eve & Thank Party

SNI hold New Year's Eve & Thank Party   (26-01-2015) In January 25th, 2015, SNI hold the New Year’s Eve & Thank Party to thank to value customers, partners and all SNI’s Staffs.

New Year's Eve & Thank Party at Club House - The Oasis II

New Year's Eve & Thank Party at Club House - The Oasis II   (23-01-2015) On January 25th, 2015, SNI will celebrate “New Year’s Eve and Thank Party” at Club House - The Oasis II, Thuan An, Binh Duong Province, Ho Chi Minh City.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10