TOP

Nhà phố CV (90 m2)

Tiến độ Dự Án 

 

24-10-2016 (CV - căn góc NP1)

 

24-10-2016 (CV - căn góc NP1)

 

03-08-2016 (CV - NP1)

 

03-08-2016 (CV - NP1)

 

03-08-2016 (CV - NP1)

 

03-08-2016 (CV - NP1)

 

03-08-2016 (CV - NP2)

 

03-08-2016 (CV - NP2)

Aug 3rd, 2016 (CV - NP1)

 

Aug 3rd, 2016 (CV - NP1)

 

Aug 3rd, 2016 (CV - NP1)

 

Aug 3rd, 2016 (CV - NP1)

 

Aug 3rd, 2016 (CV - NP2)

 

Aug 3rd, 2016 (CV - NP2)
 

 

 

 

Aug 26th, 2016 (CV - corner NP1)