TOP

Hỗ trợ đăng kí dịch vụ tiện ích

Lưu Trình Giải Quyết Khiếu Nại Khách Hàng Biệt Thự The Oasis

Lưu Trình Giải Quyết Khiếu Nại Khách Hàng Biệt Thự The Oasis   (05-12-2014) Nhằm giải đáp thắc mắc, các vấn đề yêu cầu của khách hàng biệt thự The Oasis một cách tốt nhất, SNI (Công ty Cổ phần Quốc tế Bắc Sài Gòn) đưa ra Lưu trình Giải quyết khiếu nại để Quý khách tham khảo như sau.

Lưu Trình Đăng Ký Nước

Lưu Trình Đăng Ký Nước Bước 1: Yêu cầu đăng kí dịch vụ P. Chăm sóc Khách hàng tiếp nhận yêu cầu đăng kí dịch vụ từ Chủ nhà (Khách hàng). Bước 2: Hướng dẫn hồ sơ đăng kí dịch vụ a. Đối với khách hàng là cá nhân. - Khai Phiếu...

Lưu Trình Đăng Ký Dịch Vụ Viễn Thông

Lưu Trình Đăng Ký Dịch Vụ Viễn Thông Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đăng kí dịch vụ P. Chăm sóc Khách hàng sẽ tiếp nhận yêu cầu đăng kí dịch vụ từ Chủ nhà (Khách hàng): Điện thoại – Tivi – Internet Bước 2: Tư vấn P. Chăm sóc Khách hàng tư vấn cho...

Đăng Ký Điện Sinh Hoạt Tại The Oasis

Đăng Ký Điện Sinh Hoạt Tại The Oasis   (04-12-2014) Nhằm hỗ trợ khách hàng đã mua nhà The Oasis trong việc đăng ký điện sử dụng, chúng tôi đã tổng hợp từ những kinh nghiệm của nhân viên đăng ký điện thành một lưu trình đăng ký điện cho khách hàng (Chủ nhà The Oasis)...

Lưu Trình Đăng Ký Hoàn Thiện Nội Thất Và Sửa Chữa Bên Ngoài

Lưu Trình Đăng Ký Hoàn Thiện Nội Thất Và Sửa Chữa Bên Ngoài Bước 1: Làm hồ sơ đăng kí thi công hoàn thiện nội thất Khách hàng cần sửa chữa ,hoàn thiện nội thất vui lòng liên hệ phòng chăm sóc Khách hàng để làm hồ sơ: 1. Mẫu biểu đăng ký thi công hoàn thiện nội thất 2....