TOP

Cập Nhật Hình Ảnh Dự Án The Oasis I - Giai Đoạn V

 
01 - 02 - 2016

 

01 - 02 - 2016

 

01 - 02 - 2016

 

01 - 02 - 2016

 

13 - 01 - 2016

 

13 - 01 - 2016

 

13 - 01 - 2016

 

13 - 01 - 2016

 

Lễ khởi công ngày 29/12/2015

 

Lễ khởi công ngày 29/12/2015

 

Click vào đây để xem thêm chi tiết.

Nguồn SNI

Các tin khác