TOP

Cập Nhật Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng The Oasis I - GĐ IV

Hình ảnh cập nhật tiến độ xây dựng với 1 số sản phẩm đến ngày 20/04/2015:

-    Xem hình tiến độ xây dựng nhà A IX 28 – A VIII 29 (ở phần Tab Hình ảnh)

-    Xem hình tiến độ xây dựng nhà A VIII 30 – 31 (ở phần Tab Hình ảnh)

-    Xem hình tiến độ xây dựng nhà A VIII 32 – 33 (ở phần Tab Hình ảnh)

-    Xem hình tiến độ xây dựng nhà A VIII 34 – A IX 35 (ở phần Tab Hình ảnh)

-    Xem hình tiến độ xây dựng nhà A IX 36 – A VIII 37 (ở phần Tab Hình ảnh)

-    Xem hình tiến độ xây dựng nhà A VIII 38 – 39 (ở phần Tab Hình ảnh)

-    Xem hình tiến độ xây dựng nhà A X 15 – 16 (ở phần Tab Hình ảnh)

-    Xem hình tiến độ xây dựng nhà A X 17 – 18 (ở phần Tab Hình ảnh)

-    Xem hình tiến độ xây dựng nhà A X 19 (ở phần Tab Hình ảnh)

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẮC SÀI GÒN

 

C1-2 Đường D16, Khu Dân Cư Việt - Sing, KP4, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
 
Điện thoại: (84-650) 3712 100/ 1 - Fax: (84-650) 3712 102

Hotline: 0933 95 3456

 

Các tin khác