TOP

Cập nhật tiến độ xây dựng của tất cả các loại nhà The Oasis I - GĐ IV đang chào bán đến ngày 24/07/2015

Tiến độ triển khai Dự án The Oasis I - Giai đoạn IV      

 

 

24 - 07 - 2015

 

18 - 07 - 2015

 

14 - 07 - 2015

 

04 - 07 - 2015

 

24 - 05 - 2015

 

24 - 05 - 2015

 

20 - 05 - 2015

 

18 - 05 - 2015

 

15 - 05 - 2015

 

11 - 05 - 2015

 

Vui lòng xem chi tiết tiến độ xây dựng từng loại nhà tại mục Tiến độ nhà đang xây (trong menu Sản Phẩm).

Nguồn SNI

Các tin khác