TOP

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng The Oasis I - GĐ IV

Tiến độ triển khai Dự án The Oasis I - Giai đoạn IV

      19 - 05 - 2015

 

 

11 - 05 - 2015

 

11 - 05 - 2015

 

06 - 05 - 2015

 

05 - 05 - 2015

 

29 - 04 - 2015

 

Hình cập nhật tháng 4/2015

 

Hình cập nhật tháng 4/2015

 

Hình cập nhật tháng 4/2015

 

Hình cập nhật tháng 4/2015

 

Hình cập nhật tháng 4/2015

 

Xem chi tiết tiến độ xây dựng từng nhà tại mục TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (trong SẢN PHẨM)

Nguồn SNI

Các tin khác