TOP

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng The Oasis I - GĐ IV đến ngày 24/05/2015

Tiến độ triển khai Dự án The Oasis I - Giai đoạn IV

      

24 - 05 - 2015

 

20 - 05 - 2015

 

18 - 05 - 2015

 

15 - 05 - 2015

 

Vui lòng xem chi tiết tiến độ xây dựng từng loại nhà tại mục Tiến độ nhà đang xây (trong menu Sản Phẩm).

Nguồn SNI

 

Các tin khác