TOP

Tin SNI

Cập Nhật Hình Ảnh Dự án The Oasis I - Giai đoạn IV ngày 16/10/2015

Cập Nhật Hình Ảnh Dự án The Oasis I - Giai đoạn IV ngày 16/10/2015   (16-10-2015) Cập Nhật Hình Ảnh Dự án The Oasis I - Giai đoạn IV ngày 16/10/2015

Tiến Độ Xây Dựng Nhà The Oasis I - GĐ IV cập nhật ngày 03/10/2015

Tiến Độ Xây Dựng Nhà The Oasis I - GĐ IV cập nhật ngày 03/10/2015   (09-10-2015) Cập nhật tiến độ xây dựng của tất cả các loại nhà The Oasis I - GĐ IV đang chào bán đến ngày 03/10/2015

Hoàn thành Lễ cất nóc dự án The Oasis I – Giai đoạn IV

Hoàn thành Lễ cất nóc dự án The Oasis I – Giai đoạn IV   (20-09-2015) Sáng nay 20-9, Công ty CP quốc tế Bắc Sài Gòn (SNI), phường An Phú, TX.Thuận An, đã tổ chức lễ cất nóc dự án The Oasis I – Giai đoạn IV.

Lễ Cất Nóc dự án The Oasis I – Giai đoạn IV

Lễ Cất Nóc dự án The Oasis I – Giai đoạn IV   (15-09-2015) Chủ đầu tư Công ty CP quốc tế Bắc Sài Gòn (SNI) chính thức tổ chức lễ cất nóc dự án The Oasis I – Giai đoạn IV vào lúc 8h30 ngày 20/9/2015.

Tuyển Dụng Kỹ Sư Giám Sát Thi Công

Tuyển Dụng Kỹ Sư Giám Sát Thi Công   (22-08-2015) 1. Giám sát thi công các công trình theo sự phân công a. Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện trường. Cập nhật thông tin vào sổ nhật ký công tác hàng ngày. b. Nhắc nhở và...

Cập nhật tiến độ xây dựng của tất cả các loại nhà The Oasis I - GĐ IV đang chào bán đến ngày 24/07/2015

Cập nhật tiến độ xây dựng của tất cả các loại nhà The Oasis I - GĐ IV đang chào bán đến ngày 24/07/2015   (27-07-2015) Cập nhật tiến độ xây dựng của tất cả các loại nhà The Oasis I - GĐ IV đang chào bán đến ngày 24/05/2015

BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM - ĐÃ ĐẾN LÚC NHÌN NHẬN LẠI

BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM - ĐÃ ĐẾN LÚC NHÌN NHẬN LẠI   (20-07-2015) BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM - ĐÃ ĐẾN LÚC NHÌN NHẬN LẠI Thuyết trình bởi: Marc Townsend Tổng Giám đốc điều hành, CBRE Việt Nam

 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12