TOP

Trung tâm Văn Hóa - Thể Thao Việt Sing đang khởi công gần The Oasis

Trung tâm Văn Hóa - Thể Thao Việt Sing đang khởi công gần The Oasis, dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2017.

Công trình được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 2,3ha, thời gian thi công và hoàn thành dự kiến là 12 tháng. Tổng vốn đầu tư ban đầu là 72,8 tỷ đồng, trong đó, vốn hỗ trợ từ Ngân sách của tỉnh là 42 tỷ đồng, vốn từ ngân sách tổ chức công đoàn là 30,8 tỷ.

Đây là một công trình lớn rất có ý nghĩa trong sinh hoạt người dân tại Khu dân cư Việt Sing và là công trình đầu tiên trong kế hoạch đầu tư các công trình phục vụ đời sống văn hóa, thể dục thể thao trong CNLĐ sắp tới.

Hình phối cảnh Trung tâm Văn Hóa - Thể Thao 

 

Facilities The Oasis

Vị trí Trung tâm Văn Hóa - Thể Thao (số 2)

 

Sau đây là một số hình ảnh thực tế mới cập nhật vào 21/04/2016 về công trình Trung tâm Văn Hóa - Thể Thao đang xây dựng.

Hình 1: Hình chụp từ góc đường D17

Hình 2: Hình chụp từ góc đường D23

Hình 3 - Hình chụp từ góc đường D19 - D22

Nguồn SNI

Các tin khác