TOP

Tuyển Dụng Kỹ Sư Giám Sát Thi Công

Vị trí tuyển dụng : Kỹ Sư Giám Sát Thi Công

Số lượng tuyển dụng: 02

Giới tính : Nam

Nơi làm việc: Bình Dương

Yêu cầu            

1. Công tác giám sát, theo dõi thực hiện đúng quy định, thủ tục. Các vi phạm, sai sót trong thi công được phát hiện, nhắc nhở, đình chỉ kịp thời. 
2. Các công trình được hoàn thành đúng khối lượng, kỹ thuật, chất lượng theo hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công đã được phê duyệt. 
3. Đánh giá trung thực, khách quan, chất lượng công trình hoàn thành làm cơ sở chi trả tiền lương phù hợp. 
4. Các sai sót trong hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công được phát hiện, cảnh báo kịp thời. Phương án sửa đổi được đề xuất kịp thời phù hợp, đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ.

Quyền lợi           

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Du lịch 1 năm/1 lần
- Chế độ bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên làm việc trên 1 năm
- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần

Hạn nộp hồ sơ : 31/08/2015

Ứng viên quan tâm vui lòng xem mô tả công việc chi tiết tại đây.

Nguồn SNI

Các tin khác