TOP

Quy định

1. Thông báo về bản quyền:

Website theoasis.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Quốc tế Bắc Sài Gòn (SNI).

Các cá nhân và tổ chức khi truy cập vào website cũng như tất cả các trang web có liên quan chịu sự quản lý của SNI đều phải tuân theo những quy định sau:

2. Tuyên bố từ chối bảo đảm:

Trang web này chỉ dành mục đích cung cấp thông tin. Và trong quá trình đang hoàn thiện, SNI không đảm bảo hoặc chứng nhận độ chính xác, tin cậy, sự đầy đủ hay tính cập nhật của nội dung chứa đựng trong trang web Thông tin được xem xét đúng và chính xác tại thời điểm xuất bản, tuy nhiên, những thay đổi vẫn có thể xảy ra sau thời gian thông tin được công bố.

Mặc dù các thông tin này có thể tin cậy được, nhưng  không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự hoàn thiện, cập nhật hoặc chính xác của chúng. Người sử dụng trang web này có trách nhiệm tiếp cận các thông tin liên quan cũng như kiểm tra tính chính xác của nội dung các thông tin đó.

SNI sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thất thoát, thiệt hại hay phí tổn nảy sinh do việc các cá nhân đã sử dụng hoặc dựa vào những thông tin chứa đựng trong trang web này.

Chúng tôi cũng không phản kháng đối với những website thứ 3 được kết nối với trang web của chúng tôi, song ngược lại, SNI cũng không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với nội dung tài liệu của các website đó.

SNI chỉ cung cấp những liên kết này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng, và không được xem như là một sự xác nhận đối với những liên kết này.

3. Chính sách bảo mật:

SNI coi trọng tất cả các quyền riêng tư của người sử dụng. Trong mục này sẽ trình bày cách thức chúng tôi sử dụng các thông tin bạn đã cung cấp thông qua trang web theoasis.vn. Phần quy định về sự riêng tư này có thể được thay đổi trong tương lai. Nếu có thay đổi, các quy định mới sẽ được đăng trên trang web và bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của bạn qua phần giải thích dưới đây.


Thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập lại?

Khách viếng thăm: Bạn không bị yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân khi viếng thăm trang web theoasis.vn Chúng tôi chỉ thu thập sử dụng các thông tin thông thường của khách viếng thăm mà không phải là thông tin nhận dạng cá nhân, ví dụ như địa chỉ IP nơi máy bạn sử dụng.

Đăng ký, sử dụng dịch vụ và gửi thông tin từ trang web: Bạn được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để có thể sử dụng các dịch vụ chính trên trang web, các thông tin này sẽ được hiển thị rõ ràng trên web để bạn có thể hoàn thành nó.

Tập tin Cookie: Cookie là những tập tin văn bản nhỏ được lưu trên ổ cứng máy tính bạn từ hệ thống máy chủ để giúp nhận diện ra máy tính bạn. Cookie là tập tin chỉ đọc do máy chủ đặt tại đấy và không hề thực thi bất kỳ đoạn mã nào cũng như không hề có virus. Chúng tôi chỉ sử dụng cookie để nhận ra bạn khi bạn đang viếng thăm trang web, giúp xác định việc sử dụng và phục vụ bạn tốt hơn.


Chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập được như thế nào?

Thông tin từ trang web: Thông tin bạn cung cấp khi bạn đăng ký tài khoản tại theoasis.vn hay các thông tin bạn điền tại những nơi khác trên trang web mà có thể được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi, hay trong một số trường hợp, thông tin được lấy từ tập tin cookie trên máy bạn. Thông tin này sẽ được sử dụng để hoàn thành việc tổng hợp lại các dữ liệu, chứ không phải là thông tin nhận dạng cá nhân nhằm mục đích sử dụng ẩn bên dưới hay chia sẻ cho bên thứ 3.

Liên hệ trực tiếp: SNI có thể liên hệ trực tiếp với bạn để hỏi về các thông tin bạn đã cung cấp với mục đích xác nhận lại tính hợp lệ các thông tin bạn đã điền trên trang web.

Quảng cáo trực tiếp: Sử dụng thông tin liên hệ như địa chỉ email mà phù hợp với các quy định về quyền riêng tư, có thể sẽ gửi các thông tin hay quảng cáo tới bạn một cách định kỳ.

Thái độ khách viếng thăm: SNI có thể thực hiện các cuộc phân tích thống kê thái độ của người dùng để đo lường mức độ yêu thích trên những phần khác nhau của trang web chúng tôi, nhằm mục đích phát triển, đưa kết quả cho các nhà quảng cáo, các đối tác về những khách hàng đã nhấp vào quảng cáo hay những thông tin khác của họ.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc câu hỏi nào về các chính sách quyền riêng tư này, vui lòng email cho chúng tôi tại info@sni.com.vn. Xin chân thành cám ơn!