TOP

Dự án

Giao dịch

Tin tức

Tuyển Dụng Kỹ Sư Giám Sát Thi Công

Tuyển Dụng Kỹ Sư Giám Sát Thi Công 1. Giám sát thi công các công trình theo sự phân công a. Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá quá trình thi công công trình tại hiện...

Cập nhật tiến độ xây dựng của tất cả các loại nhà The Oasis I - GĐ IV đang chào bán đến ngày 24/07/2015

Cập nhật tiến độ xây dựng của tất cả các loại nhà The Oasis I - GĐ IV đang... Cập nhật tiến độ xây dựng của tất cả các loại nhà The Oasis I - GĐ IV đang chào bán đến ngày 24/05/2015