TOP

Dự án

Giao dịch

Biệt Thự The Oasis B III - 925, The Oasis III Biệt Thự The Oasis B III - 925, The Oasis III

• Diện tích: 150 m2  
• Giá: 3 tỷ VNĐ

Biệt Thự The Oasis B III - 944, The Oasis III Biệt Thự The Oasis B III - 944, The Oasis III

• Diện tích: 150 m2  
• Giá: 3 tỷ VNĐ

Biệt Thự The Oasis B III - 667, The Oasis II Biệt Thự The Oasis B III - 667, The Oasis II

• Diện tích: 150 m2  
• Giá: 3.36 tỷ VNĐ

Bán nhà phố C IV - 369, The Oasis II Bán nhà phố C IV - 369, The Oasis II

• Diện tích: 150 m2  
• Giá: 3.8 tỷ VNĐ

Tin tức

Diễn Biến Tại OASIS

Diễn Biến Tại OASIS SNI đã hình thành và phát triển tại khu dân cư Việt - Sing được 11 năm, đồng thời, một số nhà ở tại OASIS đã xây dựng gần 10 năm. Việc...

Vì Môi Trường Xanh tại Biệt thự The Oasis

Vì Môi Trường Xanh tại Biệt thự The Oasis Vì một môi trường Xanh, chúng tôi đã thực hiện công tác phân loại rác thực phẩm và rác tái chế tại The OASIS III.