TOP

Dự án

Giao dịch

Tin tức

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng The Oasis I - GĐ IV đến ngày 24/05/2015

Cập Nhật Tiến Độ Xây Dựng The Oasis I - GĐ IV đến ngày 24/05/2015 Cập nhật tiến độ xây dựng của tất cả các loại nhà The Oasis I - GĐ IV đang chào bán đến ngày 24/05/2015

Tp.HCM công bố hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số k)

Tp.HCM công bố hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số k) Mới đây, UBND Tp.HCM đã trình lên Thường trực HĐND TP Dự thảo Quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số k) trên địa bàn TP....